Què és?

Els ulls són els òrgans de la vista, que transmeten la informació al cervell perquè capti el nostre medi exterior.


Com és?


Els ulls són ovalats i estan formats per : la retina, el cristal·lí, la còrnia, el iris i la pupil·la.

On està situat dins del cos humà?

Està situat a la part superior del cós: la cara,ni a un a cada costat del nas.

Com funciona?

Els músculs de l’ull el mantenen al seu lloc i en controlen els moviments. La llum entra per la pupil·la i el cristal·lí que és com una lent enfoca les imatges a la retina. Aquesta les transforma en senyals pels nervis que envien la informació al cervell.

Quina funció té?

Té la funció de deixar que passi la llum a dintre del cós i donar l’ informació del medi extern al cervell i
l’encèfal per saber com actuar.

  • Enllaços

/ca.wikipedia.org/wiki/Ull Http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Schematic_diagram_of_human-eye_multilingual.svg

Imatges